Loading products

Regulamin CustomPack.online
 

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem CustomPack.online, zwanego dalej Portalem. którego właścicielem i administratorem jest Sprzedający zwany dalej również „CustomPack”.
  • Właścicielem i administratorem portalu jest Sprzedający zwany dalej również „CustomPack”.
  • Informacje o produktach i usługach zawarte na stronie internetowej Sprzedającego, a w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zaproszenie do zawarcia umowy.

 

 1. Zasady korzystania z Portalu
  • Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
  • Założenie zamówienia oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.
  • Klientami Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
  • Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Klienta. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
  • Klient Portalu nie może:
   • dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste,
   • korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
   • rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
   • korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 1. Dostawa
  • Bezpłatna dostawa produktów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Płatna dostawa jest możliwa do zrealizowania na całym Świecie. W przypadku dostawy poza granicami Unii Europejskiej, koszt dostawy ustalany są indywidualnie z Klientem.
  • Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
  • Termin wysyłki określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu CustomPack.online.
  • Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami wysyłek. Sprzedający dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie.  Sprzedający dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 5 dni roboczych. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sprzedającego względem Klienta. Gdy zwłoka spowodowana przyczynami powyżej przekroczy 5 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień powyżej. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
  • CustomPack dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od CustomPack, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych CustomPack względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. 

 

 1. Ceny i metody płatności
  • Ceny produktów podane są w wybranych walutach i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
  • Płatności za Zlecenie można dokonać za pomocą płatności online w systemie PayPal oraz PayU w tym: kart kredytowych i płatniczych lub szybkim przelewem online oraz przelewem tradycyjnym,
  • Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
  • Dokonując zamówienia lub zakupu w serwisie CustomPack.online Klient automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w postaci elektronicznej.

 

 1. Materiały do druku
  • CustomPack nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, CustomPack ma prawo odmówić jego realizacji.
  • CustomPack nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
  • Materiały, które CustomPack otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
  • Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, CustomPack bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.
  • CustomPack nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
  • CustomPack nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
  • Dane przesyłane do CustomPack archiwizowane są przez 6 miesięcy, od ich ostatniego wykorzystania w Zleceniu. Po tym terminie są usuwane z systemu.

 

 

 

 1. Faktury elektroniczne
  • Klient zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.8.1 powyżej w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
  • Sprzedający prześle faktury drogą mailową na podany w zamówieniu adres email.

 

Definicje

 Polityka prywatności CustomPack.online

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sprzedającego.

1.2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sprzedającego dostępnym na stronach Sprzedającego.

 

 1. Cookies i dane eksploatacyjne

2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sprzedającego w następujących celach:

2.2.1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Portalu i pokazywania, że są zalogowani;

2.2.2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

2.2.3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Portalu;

2.2.4. Dostosowywania zawartości strony Portalu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Portalu;

2.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Portalu.

2.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności skelpu internetowegoj (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

2.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Portal – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

2.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorerv

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

 

3.1. Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Portalu.

3.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

3.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

3.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.